Kategorie

User Online

User Online: 1
Today Accessed: 160
Total Accessed: 34270
Your IP: 54.81.183.183

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDIATARGI

Właścicielem sklepu internetowego Media Targi jest firma tytułująca się marką ARTKOMPLET:

 

HIRECAR Sp. z.o.o.
ul. Lubelska 17/3, 35-233 Rzeszów
NIP: 5170371583, Regon:362559942 

I. Warunki zakupu:
I. 1. Warunkiem zakupu jest zgoda i akceptacja niniejszego regulaminu.
I. 2. Zakupu mogą dokonywać klienci będący osobami fizycznymi (prowadzącymi działalność lub dokonujący zakupu prywatnie) oraz instytucje, organizacje czy jednostki publiczne.
I. 3. Dla osób fizycznych, firm przewidywana jest sprzedaż na podstawie przedpłaty opartej o fakturę pro forma.
I. 3. W przypadku osób fizycznych, firm zlecenie jest przekazywane do zrealizowania po zaksięgowaniu płatności oraz akceptacji projektów.
I. 4. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji, dopuszczalny jest, po indywidualnym rozpatrzeniu odroczony termin płatności. Wymagane jest wówczas oficjalne zamówienie zleceniodawcy.
I. 5. Po akceptacji projektu oraz dokonaniu płatności klient nie ma możliwości odstąpienia od transakcji.

II. Warunki realizacji:
II. 1. Zlecenia realizowane są w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności wykonanej na podstawie faktury pro forma oraz zatwierdzenia projektów. 

Płatności za usługę dokonuje się na rachunek Bankowy Firmy: HIRECAR Sp. z.o.o, ul. Lubelska 17/3, 35-233 Rzeszów – nr. rachunku.: 74 1750 0012 0000 0000 3859 7205 

III. Reklamacje:
Reklamacje na towar
III. 1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar.
III. 2. Reklamacje przyjmujemy drogą mailową wysłaną na adres sprzedawcy prowadzącego dane zlecenie.
III. 3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
III. 4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
III. 5. Terminy zgłoszenia reklamacji: Reklamacje można złożyć do 5 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
III. 6. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
III. 7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
III. 8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
III. 9. Aby reklamacja została uwzględniona należy zatrzymać w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru.

Reklamacje na uszkodzoną przesyłkę:
III. 10. Warunkiem złożenia takiej reklamacji jest widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.
III. 11. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy HIRECAR Sp. z.o.o. do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
III. 12. Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

Reklamacja terminu dostawy:
III. 13. Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do siedziby firmy HIRECAR Sp. z.o.o. na koszt Odbiorcy.
III. 14. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług transportowych  należy składać do firm kurierskich. Wyłącznie reklamacje za towar zakupiony w sklepie MEDIATARGI  należy składać na piśmie w terminie 5 dni.

IV. Materiały do druku:
IV. 1. Sklep MEDIATARGI nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, możemy odmówić drukowania takich materiałów.
IV. 2. Obsługa sklepu  MEDIATARGI nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.
IV. 3. Wszystkie przesłane przez klientów materiały, dotyczące danego zlecenia i przeznaczone do druku są sprawdzane pod względem zgodności ze specyfikacją, która znajduje się przy poszczególnych produktach sklepu MEDIATARGI

IV. 4. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez klienta dot. specyfikacji danego produktu,  dane te będą odsyłane do klienta celem poprawy.
IV. 5. Wszystkie dokonywane korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji oraz jak w punkcie II.1
IV. 6. Sklep MEDIATARGI nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń, po upływie  30 dni są usuwane.

V. Sklep MEDIATARGI nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez naszych grafików;
c) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne, ilościowe, kolorystyczne - towarów i nadruku;
d) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
e) Opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od sklepu MEDIATARGI, przerw w dostawie energii elektrycznej, opóźnień w dostawie materiałów przeznaczonych pod wydruki itp.;
f) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
g) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a naszym bankiem;
h) Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-3% ilości zamówionej przy zakupie.
i) Sklep MEDIATARGI nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. III)

VI. Sklep MEDIATARGI zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej.